wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Hity sklepowe
Kontakt

Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym q24q.pl działającym pod adresem www.q24q.pl, prowadzącym sprzedaż internetową w zakresie sprzedaży detalicznej, zwanym także zamiennie „Sprzedającym”.
Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

 

1. Informacje o Nas

 

Witryna www.q24q.pl jest sklepem internetowym firmy Good- belts Sp. z o. o. sp.k.  wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Adresem wykonywania działalności firmy jest:

ul. Karpia 20, 61-619 Poznań,

NIP: 972- 123- 80-21,

REGON: 302- 03- 31- 87,

adres poczty elektronicznej: sklep@q24q.pl,

numer telefonu: 505- 894- 450

numer konta bankowego: ING BSK 17 1050 1520 1000 0090 8003 5497

Zamówienia w sklepie internetowym q24q.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (pkt 4.1.) natomiast kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7-17, a w soboty w godz. 8-13.

2. Postanowienia ogólne
 

1. Definicje:

1.1. Dzień roboczy - jest to jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku z  wyłączeniem dni, które ustawowo są wolne od pracy,
1.2. Klient - jest to osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego q24q.pl (w tym również Konsument).
1.3. Konto - jest to identyfikator, którego założenie jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w sklepie internetowym q24q.pl
1.4. Potwierdzenie zamówienia -  wiadomość e-mail, w której akceptujemy zamówienie klienta.
1.5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6. Sklep – Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.q24q.pl
1.7. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
1.8. Towar – każda rzecz oferowana w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem:  www.q24q.pl
1.9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
1.10. Regulamin –  niniejszy regulamin - o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

2. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania ze Sklepu Internetowego q24q.pl, kwestie składania Zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym, dostawy zamówionych Towarów, możliwość odstąpienia od Umowy, procedurę postępowania w przypadku produktów uszkodzonych czyli składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem q24q.pl wymaga posiadania statusu Klienta, aktywnego konta e-mail oraz akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

4. Ze Sklepu Internetowego q24q.pl można korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, tak wiec klient jest do tego zobowiązany.

5. Klient nie może wykorzystywać Sklepu Internetowego q24q.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, a przede wszystkim prowadzić na stronach Sklepu Internetowego q24q.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej, reklamowej oraz rozsyłania spamu itp.

6. Sklep Internetowy q24q.pl nie wymaga każdorazowej rejestracji w celu przeglądania zawartości Sklepu, natomiast w momencie złożenia zamówienia na Towar znajdujący się w Sklepie Internetowym q24q.pl od Klienta wymagane jest zarejestrowanie się w tym serwisie internetowym zgodnie z ustaleniami z punktu 3.

7. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym q24q.p konieczne jest podanie danych przez Klienta w formularzu do składania zamówień w celu świadczenia usługi (art.18.3 i art.18.4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

8. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich, są to ceny brutto (zawierają podatek VAT 23% ). Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów wysyłki. Łączna cena końcowa wiążąca dla Stron, która stanowi podsumowanie składanego zamówienia jest dostępna dopiero po wypełnieniu formularza zamówienia i wybraniu sposobu dostawy i płatności.

9. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym q24q.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Towary te spełniają przepisy - obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

10. Oświadczamy, że Sklep jest prowadzony zgodnie z kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, dostępnym na stronie internetowej kancelarii Sejmu w Bazie pod nazwą Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP.

3. Rejestracja

 
1. Aby móc dokonać zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego q24q.pl należy zarejestrować się wykorzystując formularz rejestracyjny. W tym celu konieczne będzie podanie: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail, hasła, danych do przesyłki, telefonu kontaktowego oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Każde logowanie w Sklepie Internetowym q24q.pl wykonywane jest przy użyciu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego q24q.pl jest nieodpłatne łącznie z rejestracją w Sklepie.
 

4. Składanie zamówień

 
1. Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym q24q.pl odbywa się poprzez:

- wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu,

- kontakt telefoniczny z działem handlowym, dostępnym pod numerem 505- 894- 450 od pon. - pt. w godz. 7-17 i w sob. 8-13.

- przesłanie zamówienia e-mailem na adres: sklep@q24q.pl

2. Klient może składać zamówienia przez formularz zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym q24q.pl przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Samo złożenie zamówienia przez Klienta nie skutkuje natychmiastową jego realizacją. Realizacja następuje po potwierdzeniu zamówienia określonym w pkt. 5 oraz zaksięgowaniu wpłaty. 

5. Potwierdzenie zamówienia

 
1. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym q24q.pl musi zostać potwierdzone przez Sklep Internetowy q24q.pl.

2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) i następuje w tym samym dniu do godz. 12:30 lub w kolejnym dniu roboczym.

3. W przypadku gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa Sklep Internetowy q24q.pl może zaproponować:

      3.1 Anulowanie całości zamówienia wówczas przy wybraniu tej możliwości Sklep Internetowy q24q.pl zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia.

      3.2 Anulowanie części zamówienia, którego realizacja nie jest możliwa wówczas przy wyborze tej możliwości zamówienie zostanie zrealizowane w części, jednakże         sklep Internetowy q24q.pl będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie.
Jeżeli nie zostanie wybrany żaden z powyższych wariantów Sklep internetowy q24q.pl anuluje całe zamówienie.

4. Do zawarcia umowy między Sklepem Internetowym q24q.pl a Klientem dochodzi w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

6. Płatności

 

1. Sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży.

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

- płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego q24q.pl ING Bank Śląski SA (INGBSK) 17 1050 1520 1000 0090 8003 5497
Zamówienie zostanie anulowane w przypadku gdy przelew nie zostanie zaksięgowany w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

- płatność gotówką bądź kartą w przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru.

 

2. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze.

3. Tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz numer zamówienia jaki zostanie nadany po złożeniu zamówienia.

 

7. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówione przedmioty po spełnieniu warunków z pkt. 5 i 6 wysyłane są przez 5 dni roboczych czyli od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele i święta wysyłki nie będą realizowane.

2. Wysyłka zakupionego towaru nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Jeżeli nastąpi to do godziny 12:30 dnia roboczego towar zostanie wysłany do Klienta jeszcze tego samego dnia. Wpłaty zaksięgowane po godzinie 12:30 skutkować będą wysłaniem zakupionego towaru następnego dnia roboczego.

3. O szczegółowy czas realizacji zamówienia zawsze można zapytać telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

 

8. Koszty przesyłki
 

 1. Przy zamówieniu do łącznej kwoty 250,00  zł brutto koszty transportu ponosi Klient, natomiast powyżej wymienionej kwoty - koszty transportu ponosi Sklep Internetowy q24q.pl. Opłatę doliczamy do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (zwany dalej Dostawcą), w terminie od 1 do 5 dni roboczych w zależności od wybranego dostawcy.

3. Wysokość́ opłat uzależniona jest od wyboru rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 

9. Odbieranie przesyłki

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W momencie odbierania przesyłki od kuriera należy w jego obecności sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki, rozpakować i sprawdzić stan oraz ilość, należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

W protokole znajdować powinny się:

- informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania( czy były- nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa)

- informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania(karton, wypełnienie)

- informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (pocztą elektroniczną) do nadawcy.
 

10. Reklamacje

 

1. Jeżeli klient stwierdzi wadę ukrytą bądź wadę towaru niebędącą skutkiem transportu, winien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym q24q.pl w celu ustalenia dalszego toku postępowania drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@q24q.pl bądź listownie na adres siedziby Sklepu Internetowego q24q.pl ul. Karpia 20, 61-619 Poznań.

2. Dowód zakupu stanowić będzie podstawę do reklamacji. Sklep Internetowy q24q.pl nie będzie przyjmował żadnych przesyłek za pobraniem.

3. W momencie uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, będący właściwym do uszkodzonego przedmiotu. Jednakże jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru), Sklep Internetowy q24q.pl zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaproponuje inne dostępne towary do wyboru.

4. Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu.

5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający ponosi koszty przesłania zwróconego Towaru, a w wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona koszty te ponosi Klient.

6. Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o danym sposobie postępowania umieszczone są na stornie internetowej: https://uokik.gov.pl/index.php
w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich’’. 

8. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 

11. Odstąpienie od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi na wskazany przez niego adres.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument powinien odesłać Towar na adres: Good-belts Sp. zo.o. sp. k, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


 

                            12. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sklep Internetowy q24q.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Sprzedający w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta  innym podmiotom, takim jak dostawcy, operatorzy płatności, ubezpieczyciele. W momencie potwierdzenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie, gromadzenie i przetwarzanie powyższych informacji.

5. Sprzedający za zgodą Klienta umieszcza dane w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego.

6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 

13. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeku Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem, a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

5. Znaki towarowe i nazwy firmowe umieszczone w Sklepie Internetowym q24q.pl należą do prawnych właścicieli.

 


Data aktualizacji regulaminu 01-02-2021r.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu